Ügyvéd Kupa Nagyhajós Regatta
Kiíró: Magyar Ügyvédi Kamara

Kiírás

Versenyprogram

2019. július 26., péntek
 • 14:00-tól Résztvevők és hajók fogadása a rendezvénykikötőben
 • 17:00-20:00-ig Nevezés és regisztráció a versenyirodán
2019. július 27., szombat
 • 08:00-10:00 Nevezés és regisztráció a versenyirodán
 • 09:30-kor Kormányos értekezlet
 • 10:00-tól Kihajózás a rendezvénykikötőből
 • 10:00-16:00 Modellvitorlás verseny
 • 11:00-kor Vitorlásverseny rajt (túrafutam)
 • 14:00-17:00-ig Aeron Office Hockey selejtezők
 • 17:00-tól Vacsora
 • 18:00-tól Eredményhirdetés és díjátadó
 • 19:00- Aeron Office Hockey döntők
2019. július 28., vasárnap
 • 08:30-kor Kormányos értekezlet
 • 09:00-tól Kihajózás a rendezvénykikötőből
 • 10:00-kor Vitorlásverseny rajt (pályafutamok)
 • 10:00-14:00 Modellvitorlás verseny

A befutást követő egy órán belül - Eredményhirdetés és díjátadó

Versenykiírás

XIV. HERMAN MILLER ÜGYVÉD KUPA Nagyhajós Regatta
nagyhajós verseny kiírása

A verseny helye: Balatonlelle, BL Yachtclub
A verseny ideje: 2019. július 26-28.
A verseny kiírója: Magyar Ügyvédi Kamara
A verseny rendezője: Compass Sailing Club és az ugyvedkupa.hu Kft.
A verseny névadó főtámogatója: Herman Miller az Office Art Design Kft. képviseletében
A verseny médiapartnerei: Compass Magazin
A verseny célja: A versenyzők, egy túrafutamon és további pályafutamokon való részvétele, melyet a szervezők külön-külön értékelnek és díjaznak. Az Ügyvéd Kupa Nagyhajós Regattára nevezett csapat névadója: ügyvéd, ügyvédi iroda illetve igazságügyi szervezeti egység, vagy jogtanácsos. A hajó legénységéből legalább egy fő Magyarországon bejegyzett ügyvéd, vagy Magyarországon bejegyzett ügyvéd alkalmazásában álló alkalmazott ügyvéd, ügyvédjelölt, illetve green carddal rendelkező jogász. Az indulási jogot biztosító green card a szervezőnél igényelhető a nevezések lezárásáig. További, legénységre vonatkozó megkötés nincs.
Versenyvezető: Dániel Gábor
Versenybírók: Dániel Dorottya és Rendeczki Lajos
Versenyorvos: dr. Balla György
Versenyszabályok: Nemzetközi Vitorlás Versenyszabályok 2017-2020 Az MVSZ 2019. évi Általános Versenyutasítása és Rendelkezései, az osztályelőírások és a jelen versenykiírás.
A résztvevő hajóosztályok: Yardstick számmal rendelkező hajók, Ys számuk alapján Ys I. Ys II. Ys III. osztályba sorolva.
A nevezés helye: A CSC versenyirodája. Nevezést csak a kiíráshoz mellékelt nevezési lapon fogadunk el, mely másolható, sokszorosítható, a www.ugyvedkupa.hu honlapról letölthető.
A nevezés ideje: 2019. július 26., 17:00 - 20:00 és 2019. július 27., 08:00 - 10:00 óra. Előzetes nevezés leadható e-mailben a bodnar.imre@ugyvedkupa.hu címre valamint a www.ugyvedkupa.hu honlapon.
Nevezési díj: A személyenkénti 9000 Ft + ÁFA (11 430 Ft) összegű nevezési díjakat kérjük a versenyt megelőzően az ugyvedkupa.hu Kft. OTP Banknál vezetett 11731001-20695615 számlájára átutalni.
Infovonal: +36 20 9382878
Pályajelek: Jól látható, felfújható bóják.
Rajtidők:

Túrafutam:
2019. július 26. 11:00 óra

Pályafutamok:
Első futam:
2019. július 27. 10:00 óra
Második futam ráindítással.

Rajteljárás:
 
A rendező hajó a rajtot megelőzően 10 perccel a rajthelyet kitűzi és a túrafutam esetében piros vagy zöld lobogóval jelzi, hogy melyik pályát kell teljesíteni.
- a rajt előtt 5 perccel figyelmeztető jelzés a V lobogó felvonása hangjelzés mellett
- a rajt előtt 4 perccel felvonásra kerül P lobogó hangjelzés mellett
- a rajt előtt 1 perccel  P lobogó bevonása + hangjelzés
- rajtjelzés, V lobogó levonása, és hangjelzés
Szabályok a rajtnál:
 
A rendezőség a rajtnál a P lobogós rajtot alkalmazza, ezért a korai rajt esetén a vétkes hajó, valamennyi szabályosan rajtoló hajót kikerülve, visszatérhet a rajtvonalon is. Egy hajó akkor rajtol újra szabályosan, ha előzőleg teljes terjedelmével visszatért a rajtvonal rajt előtti oldalára.
A rajteljárás alatt sem hátszélvitorla, sem blister nem vonható fel, csak a rajt után 3 perc múlva. Ennek időpontját a rajthajóról hangjelzéssel jelezzük.
Futamok teljesítése: 2019. július 26-án 09:30 órakor, 2019. július 27-én 08.30 órakor a versenyvezetői tájékoztató keretében ismerteti a versenyvezető a pályajeleket és a pálya teljesítésének módját.
Értékelés és díjazás:

Abszolút befutási sorrend (szombat)
1., 2., 3. helyezettek
Yardstick csoportok (szombat, vasárnap):
Yardstick I/1. (89 és alatta), 1., 2., 3., helyezettek
Yardstick I/2. (90-99 között), 1., 2., 3. helyezettek
Yardstick II. (100-109 között), 1., 2., 3. helyezettek
Yardstick III. (110 és fölötte)
Ügyvéd a kormánynál, abszolút yardstick sorrend (szombat)
1., 2., 3. helyezettek

További különdíjak (szombat)

Díjkiosztó: Szombat: a befutást követően az eredményhirdetés keretében.
Vasárnap: a befutást követően egy órán belül.
Egyéb rendelkezések: Minden résztvevő hajónak rendelkeznie kell érvényes felelősségbiztosítással. Ennek meglétét a versenyiroda nevezéskor ellenőrzi. Hiánya esetén a nevezést nem fogadja el. A versenyvezetőség a futam után, szúrópróbaszerűen, az induló hajók 5%-t ellenőrzi, a hajólevelében és a 2019. évi versenynaptár kiegészítő rendelkezéseiben előírt felszerelési tárgyak szempontjából. Azok bármilyen hiánya a hajó kizárását vonja maga után (DSQ). A versenyzők kötelesek a rendező által előírt reklámot viselni. A versenyzők részvételükkel automatikusan hozzájárulnak, hogy a verseny ideje alatt versenyrendezőség és a szponzoraik mindenféle ellenszolgáltatás nélkül bármikor készítsenek, használjanak, – időről-időre, saját belátásuk szerint bemutassanak róluk bármilyen mozgóképet és élő, rögzített televíziós és más anyagokat.
Óvás: Az óvási szándékról azonnal értesíteni kell az óvott hajót, viselni kell az óvást jelző lobogót, továbbá a befutásnál be kell jelenteni a versenyvezetőségi hajónál és meg kell győződni arról, hogy azt tudomásul vették. Az óvást a versenyvezetőségi hajó kikötését követő egy órán belül írásban kell beadni a versenyvezetőnél. Az óvástárgyalás időpontját, az óvó, az óvott és a tanúként megidézett vitorlások rajtszámát a versenyvezetőség a hirdetőtáblán közli.
Óvási díj: nincs
Szavatosság kizárása: A hajók legénységei teljes egészében maguk felelnek biztonságukért, mind a rendezvény szárazföldi eseményein, mind a vízen, és ezt a felelősséget sem a jelen Versenykiírás, sem a Versenyutasítás, sem bármilyen egyéb rendelkezés nem korlátozza. Minden hajó felelős személye, ill. legénysége maga dönt arról, hogy a hajó ill. a legénység képzettsége alkalmas-e az adott időjárási viszonyok között a versenyen való részvételre. Azzal, hogy a hajó kihajózik a kikötőből megerősíti, hogy mind a hajó, mind pedig a legénység alkalmas az adott időjárási viszonyok közötti versenyzésre. Minden hajónak rendelkeznie kell az előírt értékű (5 millió Forint) felelősségbiztosítással. A vonatkozó jogszabályok által megengedetett keretek között a versenyen való részvétellel kapcsolatban vagy annak folyamán előforduló személyi sérülésekért vagy halálesetért és vagyoni károkért, veszteségekért a versenyt rendező szervezet, annak munkavállalói, tisztségviselői, illetve megbízottjai és alvállalkozói semmilyen felelősséget nem vállalnak. A hajók biztosításának és a biztonsági előírások betartásának rendező általi ellenőrzése a sportszerű versenyzés célját szolgálja, és nem mentesíti a résztvevőket a vonatkozó szabályoknak a résztvevők saját felelősségi körükben történő követése alól. A nevezési lap aláírásával a hajó felelős vezetője kijelenti, hogy a versenyre és a vízi közlekedésre vonatkozó szabályokat és előírásokat ismeri, azokat tudomásul vette és a felelősségi körébe tartozó személyekkel ezeket ismerteti, ill. az esemény teljes időtartama alatt mind a vízen, mind a szárazföldön betartatja..
 
Jó szelet!
Versenyrendezőség